15 års erfaring med rådgivning

Jeg har mere end 15 års erfaring med rådgivning i dansk og internationalt erhvervsliv, primært i små og mellemstore virksomheder.

Målet for min rådgivning er at hjælpe virksomheder til at udnytte deres ressourcer bedst muligt for derigennem at forbedre indtjening og resultater, men også medarbejdernes trivsel, samarbejdet på tværs af organisationen og det generelle arbejdsmiljø.

Min faglige ballast bygger på en solid og grundlæggende forståelse for sammenhængen mellem god ledelse, medarbejdertrivsel og virksomhedens resultater. Og min ekspertise ligger inden for salg, internationalisering og mulig salgsklargøring af virksomheden.

I mit arbejde med virksomheder benytter jeg en dialogbaseret model, når jeg skal vurdere, analysere og opstille muligheder for at finde den rette løsning til den konkrete problemstilling. Det kan eksempelvis foregå ved, at jeg afholder en workshop med medarbejderne for at finde frem til, hvor jeres virksomheds udfordringer ligger placeret.

Optimering af salgs- og managementorganisationer

Jeg hjælper virksomheder til at tjene mere, og værdiskabelsen sker økonomisk på både top- og bundlinje. Men det er også mit mål at skabe menneskelig værdig, og jeg vil hellere udvikle end afvikle medarbejdere.

Læs mere

Køb og salg af virksomheder

Jeg tilbyder at være sparringspartner i forbindelse med salg af eksisterende virksomhed, generationsskifte eller køb og opstart af ny.

Læs mere

Turn Around

Hvis din virksomhed er i en kritisk situation og/eller kræver en rekonstruktion, er det ofte en god idé at få en uvildig part med på holdet undervejs i processen. Denne proces har jeg erfaring med internationalt og i Danmark – både repræsenterende virksomheden og banker.

Læs mere