Professionel forstærkning til virksomhedens bestyrelse

Som formand eller ordinært medlem i virksomhedens bestyrelse er mit fokus, at virksomhedens potentiale udnyttes fuldt ud.

Som i alle dele af mit professionelle arbejde sætter jeg mig altid mål. Ambitiøse, men altid realistiske mål. Målet for mit bestyrelsesarbejde er at skabe nye værdier for derigennem at forbedre virksomhedens økonomiske resultater.

For at nå det mål arbejder jeg for at:

  • øge salg og vækst
  • få problemer frem i lyset og få dem løst
  • sikre en klar organisation og ansvarsfordeling
  • sikre gennemarbejdede beslutningsgrundlag
  • forbedre såvel produkt- som markedsforståelsen

Best practise inden for professionelt bestyrelsesarbejde
Gennem mit mangeårige virke som professionelt medlem af forskellige bestyrelser har jeg oparbejdet stor erfaring og indsigt i bestyrelsesarbejdets mange facetter. Jeg ved, hvilket stort ansvar der følger med en post som bestyrelsesformand eller -medlem – og jeg besidder såvel den menneskelige som forretningsmæssige forståelse for det ansvar. Den kombination – tror jeg – er opskriften på effektiviseret og målrettet bestyrelsesarbejde.

Som professionelt bestyrelsesmedlem tilbyder jeg at være ledelsens sparringspartner eller være de nye øjne på det arbejde, der udføres i virksomhedens bestyrelse, og igennem denne rolle være medvirkende til, at de rigtige beslutninger træffes.

Kontakt mig i dag