Bjarne Lyngsø

Med en lang karriere i dansk erhvervsliv, hvoraf 15 år har foregået inden for international telekommunikation på topledelsesniveau, og 18 år i det danske forsvar, har jeg udviklet en solid ballast af faglig viden, praktisk erfaring og strategiske og operative kompetencer.

Walk your talk
I mit professionelle arbejde fornægter min militære baggrund sig ikke. Jeg anvender bl.a. analyse- og strategimetoder, som er hentet i den militære verden, og som jeg herefter justerer til den civile forretningstilgang. Gennem min uddannelse som jægersoldat har jeg ydermere udviklet sparringskompetencer i et hårdt, professionelt og krævende miljø. Og jeg er kendt for at gå forrest – både i arbejds- og lederrollen – under mottoet ”walk your talk”.

Jeg arbejder målrettet med værdier, høje ambitioner og med et særligt drive for at omsætte strategi til eksekvering. Undervejs benytter jeg mig af High Performance Team-modellen og lægger stor vægt på, at alle tiltag gennemføres med respekt for virksomhedens grundværdier og medarbejdere.

Se mit CV